Słownik pojęć kryptowalut

Musisz znać!

Adres Bitcoin – ,,numer konta” składający się z 34 znaków (liter i cyfr). Adresy mogą być generowane za darmo przez każdego użytkownika, np. na portfelu bitcoinowym. Można do porównać do adresu email, by zapewnić większą anonimowość nie ma ograniczeń w liczbie generowanych adresów. Każdą transakcję możemy przyjąć na inny osobny adres.
Altcoin – nazwa wszystkich kryptowalut innych niż bitcoin

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) – specjalnie zaprojektowane procesory mające wykonać jedno zadanie. W przypadku Bitcoina przeznaczone są do autoryzacji transakcji w sieci Bitcoin.

ATH – (All time high) – w kryptowalutach oznacza ciągłe wzrosty cen

Blockchain – łańcuch bloków – jest współdzielonym zapisem transakcji. Wszystkie potwierdzone transakcje są bez żadnych wyjątków zapisane w łańcuchu bloków (brak możliwości edycji, usunięcia zatwierdzonych już operacji). W ten sposób transakcje mogą być weryfikowane pod kątem istnienia odpowiedniej sumy Bitcoinów na koncie wydającego. Integralność i porządek chronologiczny łańcucha  jest wymuszony poprzez kryptografię.

Blok transakcji – zbiór transakcji zebrany w sieci, który może następnie być zakodowany i dodany do łańcucah bloków

BTC – skrót oznaczenia kryptowaluty Bitcoin

Fiat – (waluta fiat) – rodzaj waluty wypuszczanej i gwarantowanej przez bank centralny. W kryptowalutach oznacza to po prostu tradycyjny pieniądz (tj. PLN, $, itd.)

FOMO – ,,Fear of missing out” – strach przed tym, że ominie nas ważne wydarzenie, informacja.  W odniesieniu do giełdy oznacza strach przed tym iż nie zdążymy zakupić kryptowaluty przed jej szybkim wzrostem ceny

FUD –,,Fear uncertainty doubt” Działanie ,,grubych graczy”, celem czego jest zasianie ziarna zwątpienia u potencjalnych inwestorów. Utrata wiary w projekt/kryptowalutę/dalszy wzrost kursu prowadzi w rezultacie do pozbywania się swoich kryptowalut przy dokładnie takiej cenie jak chcą tego w/w osoby.

GAS – paliwo – do każdej instrukcji obsługiwanej przez Etherum jest na sztywno przypisana wartość Gas, która jest mniej więcej porporcjonalna do czasu, który komputery w sieci będą potrzebowały do jej przetworzenia. Wykonując jakiś program, sieć nalicza do każdej instrukcji daną wartość Gas, a następnie pobierana jest opłata proporcjonalna do tego ile Gas zostało łącznie naliczone. Minerzy pobierają opłaty za naliczony Gas, podobnie jak za rozmiar transakcji w BTC.

Hard fork – rozgałęzienie łańcucha bloków, zmiana której nie akceptuje większość. W praktyce oznacza rozwidlenie łańcucha na dwa równoległe systemy

Hash – ,,skrót” –jest to wynik  (liczba) powstała wskutek przetworzenia jakichś danych

ICO – Pierwotna wyprzedaż części tokenów/monet by zebrać pieniądze na rozwój projektu. Ich  zachowanie i funkcja zależy w całości od tego kto i w jakim celu je emituje.

Klucz prywatny (Private key) – ciag alfanumeryczny przeznaczony do podpisywania/identyfikacji transakcj. Klucz ten pozwala na wydawanie kryptowalut zgromadzonych na portfelu. Powinien być starannie chroniony, jego utrata jest równoznaczna z przejęciem przez osoby niepowołane dostępu do naszych środków.

Klucz (adres) publiczny (public adres) – adres naszego portfela. Klucz ten jest publicznie znany, można go bezpiecznie udostępniać. Posłuży on nam do przesłania kryptowalut np. z giełdy na nasz portfel. Aby przesłać kryptowaluty znajdujące się pod danym kluczem publicznym (adresem), należy posiadać pasujący do niego klucz pryuwatny (który trzeba zawsze chronić przed udostępnieniem go komukolwiek, czy zniszczeniem, zgubieniem).

Kod QR – służy do kodowania znaków w taki sposób, by mogły one być odczytanie przez specjalne czytniki/skanery kodów QR za pomocą wbudowanej kamery w smartfon, rozkodowany wynik wyświetla się nam na ekranie.

Kryptografia – dziedzina wiedzy zajmująca się zagadnieniami utajniania informacji poprzez ich szyfrowanie

Kryptowaluta – inaczej waluta cyfrowa, forma waluty oparta na prawach matematyki. W odróżnieniu od walut fiducjarnych, czyli pieniądza drukowanego i opartego wyłącznie na zaufaniu (np. polski złoty czy dolar amerykański), kryptowaluty są tworzone w procesie rozwiązywania problemów matematycznych związanych z kryptografią

Ledger Nano S – portfel sprzętowy przypominający pendrive, jedna z najbezpieczniejszych form przechowywania naszych kryptowalut. Obsługuję technologię HD, działą w oparciu o tzw seed oraz kilka różnych kryptowalut.

Lighting Network – jedna z propozycji zwiększenia przepustowości Bitcoina, cechy: przenosci duży odsetek transakcji poza łańcuch Bitcoina  (off chain), w taki sposób, że manipulacja/cenzura transakcji jest skrajnie utrudniona, niemożliwa. Pozwala (w ramach zamrożonej kwoty) na przeprowadzenie nieograniczonej ilości transakcji z innymi użytkownikami systemu Lighting. Sumaryczna wartość transakcji może wynieść max. Tyle ile wynosi zamrożona kwota, transakcje nie są rozsyłane do wszystkich użytkowników sieci – co zapewnia lepszą prywatność i potencjalnie bardzo dobre skalowanie systemu.

Liquidity – płynność – w świecie kryptowalut dotyczy Liquid Market czyli płynności rynku. Określa potencjał możliwości swobodnego kupna i sprzedaży aktywa po aktualnej cenie rynkowej

Lisk SDK – zestaw narzędzi dla programistów mający umożliwić i maxymalnie ułatwić tworzenie zdecentralizowanych aplikacji w systemie Lisk

LTC – skrótowe oznaczenie kryptowaluty Litecoin

Mining – wydobywanie, górnictwo; tworzenie nowych kryptowalut w wyniku rozwiązywania problemów kryptograficznych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i mocy obliczeniowej. Proces, którego celem jest autoryzacja transakcji i zapewnianie bezpieczeństwa systemu.

Node – węzeł – podstawowa część sieci – np. komputer, urządzenie, użytkownik

Opłata transakcyjna – niewielka opłata zazwyczaj stała za transakcje na kryptowalutach

Off-chain – dosłownie oznacza poza łańcuchem,- termin ogólnie wskazujący dokonywanie jakichś czynności (np. transakcji) poza łańcuchem bloków danej kryptowaluty

P2P – Peer-to-Peer – model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia

PoS – Proof-of-Stake – alternatywa dla PoW. Nie wymaga dużej mocy obliczeniowej, aby zapewnić bezpieczeństwo łańcucha bloków. Do wydobywania monet wystarczy połącznie z internetem i dana ilość monet. Im więcej tokenów posiadamy, tym większa jest szansa na wydobyucie kolejnych.

PoW – Proof of Work – kryptograficzny dowód pracy – działą na zasadzie znlezienia rozwiązania dla kryptograficznej zagadki, gdzie znaleznienie go jest trudne, natomiast weryfkacja prosta

Satoshi – najmniejsza część Bitcoina. Bitcoin dzieli się do ośmiu miejsc po przecinku, czyli 0.00000001 = 1 satoshi. W srócie używany często jako 1 sat

Satoshi Nakamoto – pseudonim jakim posługiwał się nieznany dotąd twórca Bitcoina

Seed – 12/14/24 losowe słowa, służące do zalogowania na portfel kryptowalut.

SegWit – propozycja zwiększenia przpustowości Bitcoina, wzrost absolutnego rozmiaru bloku do 4MB (z 1MB), wzrost faktycznej przepustowości *1.7-1.8.

Sidechain – łańcuch boczny.

Sieć rozproszona– zbiór węzłów powiąznaych ze sobą wznjemnie, które wymieniają ze sobą informacje , nie posiadające centralnego serwera (węzła)

Sieć scentralizowana – wszystkie węzły w sieci wysyłają swoje dane do centralnego węzła (serwera). Awaria serwera sprawia, iż cała sieć przestaje funkcjonować

Sieć zdecentralizowana – rodzaj sieci w której nie istnieje centralny serwer, Każdy węzeł ( serwer) gromadzi jednakowe dane i w każdej chwili może wysłać lub żądać dowolnych informacji od innego węzła

Siognature – matematyczny sposób sprawdzenia autentyczności informacji elektronicznej

Soft Fork – zmiana konsensusu poprzez zacieśnienie reguł, w sposób taki że stare klienty nie wykrywają zmiany. W przypadku soft-forka jedynie minerzy muszą zaktualizować oprogramowanie

Trezor – podobnie jak Leager najbezpieczniejszy portfel sprzętowy przypominający pendrive. Służy do przechowywania kryptowalut.

Wallet – portfel – oprogramowanie do przechowywania i zarządzania adresami danej kryptowaluty. Można za jego pomocą obierać, wysyłać tkeny, a także sprawdzić stan konta.

Więcej

2
Close
Przejdź do paska narzędzi